Vít Tự Khoan

Vít tự khoan chìm mịn

Quy cách: M4,2 – M5,5 Chiều dài: 13mm – 50mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Vít tự khoan đầu bằng

Quy cách: M3,5 Chiều dài: 13mm – 50mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Vít tự khoan đầu tròn

Quy cách: M4,2 Chiều dài: 13mm – 50mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Vít tự khoan đầu dù

Quy cách: M4,2 Chiều dài: 13mm – 50mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Vít tole

Quy cách: M5,5 Chiều dài: 20mm – 150mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng Vật liệu: Thép Xuất xứ: Đài Loan – Trung Quốc

Vít tự khoan dù inox

Quy cách: M4,2 – M4,8 Chiều dài: 13mm – 50mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Trắng Vật liệu: Inox 304 – Inox 410 Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Vít tole inox

Quy cách: M4,2 – M4,8 – M5,5 Chiều dài: 13mm – 75mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Trắng Vật liệu: Inox 304 – Inox 410 Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc