Vít Kim Loại

Vít bulông đầu tròn inox

Quy cách: M2 – M12 Chiều dài: 6mm – 100mm Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu Bề mặt: Trắng Vật liệu: Inox 201 – Inox 304 – Inox 316 Xuất xứ: Tuấn …

Vít bulông đầu dù inox

Quy cách: M3 – M6 Chiều dài: 6mm – 100mm Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu Bề mặt: inox Vật liệu: Inox SUS201 – Inox SUS304 – Inox SUS316 Xuất xứ: Tuấn …

Vít bulông đầu bằng

Quy cách: M3 – M8 Chiều dài: 6mm – 100mm Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ đen, mạ phun muối 48h – 120h ,… …

Vít bulông đầu tròn

Quy cách: M3 – M8 Chiều dài: 6mm – 100mm Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ đen, mạ phun muối 48h – 120h ,… …

Vít bulông đầu dù

Quy cách: M3 – M8 Chiều dài: 8mm – 100mm Tiêu chuẩn: Theo yêu cầu Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ đen, mạ phun muối 48h – 120h ,… …