Bulông đầu tròn cổ vuông

ihs957

Ốc kệ

Quy cách: M8 Chiều dài: 13 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen, mạ chống rỉ, mạ nhúng nóng,… Vật …