admin Archive

Êcu bậc M6

Quy cách: M6 Bề mặt: Hàng mộc, hàng mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Xuất xứ: Việt Nam

Tán dù

  Quy cách: M6  – M8 Chiều dài: L = 9, 13, 16 , 20,… Vật liệu: Thép Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Xuất xứ: Việt …

Ốc kệ

Quy cách: M8 Chiều dài: 13 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen, mạ chống rỉ, mạ nhúng nóng,… Vật …

Vít thạch cao

Quy cách: 1,5cm – 6,0cm Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Cáp lụa

Quy cách: M13 – M12 Chiều dài: Theo yêu cầu Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép – Inox Xuất xứ:Đài Loan – …

Dây thép

Quy cách: M3 – M12 Chiều dài: Theo yêu cầu Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Êcu cài

Quy cách: M4 – M8 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Đinh tán rỗng

Quy cách: M4 – M8 Chiều dài: Theo yêu cầu Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Đầu nối

Quy cách: M6 – M30 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Nở nhựa

Quy cách: M5 – M16 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Trắng Vật liệu: Nhựa Xuất xứ:Việt Nam

Đinh hàn

Quy cách: M13 – M25 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Khóa lục giác

Quy cách: M4 – M10 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Tán rút

Quy cách: M4 – M10 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Móc cẩu inox

Quy cách: M10 – M20 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Trắng Vật liệu: Inox 201 – Inox 304 Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Móc cẩu

Quy cách: M10 – M42 Chiều dài: Theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: Theo tiêu chuẩn Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Khóa cáp

Quy cách: M6 – M15 Chiều dài: Theo yêu cầu Tiêu chuẩn: Theo TC Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Tăng đơ

Quy cách: M6 – M24 Chiều dài: Theo yêu cầu Tiêu chuẩn: Theo TC Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Dây xích inox

Quy cách: M2 – M12 Chiều dài: Theo yêu cầu Tiêu chuẩn: Theo TC Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Inox 201 – Inox 304 Xuất xứ:Đài …

Dây xích sắt

Quy cách: M2 – M20 Chiều dài: Theo yêu cầu Tiêu chuẩn: Theo TC Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc  

Vít tự khoan chìm mịn

Quy cách: M4,2 – M5,5 Chiều dài: 13mm – 50mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc

Vít tự khoan đầu bằng

Quy cách: M3,5 Chiều dài: 13mm – 50mm Tiêu chuẩn: Bề mặt: Mạ trắng, mạ vàng, mạ đen,… Vật liệu: Thép Xuất xứ:Đài Loan – Trung Quốc