Ốc vít cho ngành khuôn mẫu

Êcu 8.8

Quy cách: M4 – M64 Bước ren: P0.7 – P6.0 Tiêu chuẩn: DIN 934 Bề mặt: Oxi đen, mạ điện phân trắng, mạ điện phân vàng, mạ đen, mạ chống rỉ, mạ …

Vít trí

Đường kính: M3 – M16 Chiều dài: 6 – 60mm Bước ren: Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: DIN 916 Bề mặt: Oxi đen, mạ điện phân trắng, mạ điện phân vàng, mạ đen, mạ …

Bulông lục giác chìm đầu dù

Đường kính: M5 – M16 Chiều dài: 10 – 80mm Bước ren: Tiêu chuẩn Tiêu chuẩn: DIN 7380 Bề mặt: Oxi đen, mạ điện phân trắng, mạ điện phân vàng, mạ đen, mạ …

Bulông 8.8

Đường kính: M4 – M64 Chiều dài: 10 – 300mm Bước ren: P0.7 – P6.0 Tiêu chuẩn: DIN 931 – DIN933 Bề mặt: Oxi đen, mạ điện phân trắng, mạ điện phân …