Đai Treo (Hanger) – Bulông U (U Bolts)

Bulông U

Quy cách: 15A – 400A Đường kính: M6 – M30 Vật liệu: Thép Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để treo ống nhựa hoặc ống thép …

Kẹp xà gồ 35mm

Quy cách: 35mm Vật liệu: Thép Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để treo thanh ren cho các hạng mục: điện nước, phòng cháy …

Đai quả bí

Quy cách: 15A – 300A Vật liệu: Thép Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để lắp ống nhựa hoặc ống thép cho các hạng mục …

Kẹp xà gồ

Quy cách: 30mm Vật liệu: Thép Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để treo thanh ren cho các hạng mục: điện nước, phòng cháy …

Đai hai nửa

Quy cách: 15A – 300A Vật liệu: Thép Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để lắp ống nhựa hoặc ống thép cho các hạng mục …

Đai treo Clevis

Quy cách: 15A – 300A Vật liệu: Thép Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để treo ống nhựa hoặc ống thép cho các hạng …

Đai xiết

Quy cách: 15A – 300A Vật liệu: Thép, inox Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng, inox Ứng dụng: Sử dụng cho các hạng mục như: điện nước, phòng …

Đai ôm ống

Quy cách: 15A – 300A Vật liệu: Thép, inox Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để lắp ống nhựa hoặc ống thép trên bề mặt …

Đai treo ống

Quy cách: 15A – 400A Vật liệu: Thép Bề mặt: mạ trắng, mạ vàng, mạ nhúng nóng Ứng dụng: Sử dụng để treo ống nhựa hoặc ống thép cho các hạng mục …